Personakt Antavla

Olof Eriksson

Nämndeman och bonde i Västeråsen. Blev 75 år.

Far:Erik Eriksson (1737 - 1814)
Mor:Kerstin Olofsdotter (1735 - 1813)

Född:1766-06-22 Pålåsen, Fors sn, (Z) 1)
Död:1842-05-22 Västeråsen, Fors (Z) 2)

Äktenskap med Margareta Eriksdotter (1762 - 1845)

Vigsel:1788-10-12 Fors (Z) 1)

Barn:
Kristina Olofsdotter (1789 - 1789)
Elisabet Kristina Olofsdotter (1791 - 1792)
Erik Olofsson Glad (1792 - 1855)
Olof Olofsson (1795 - 1795)
Kristina Katarina Olofsdotter (1796 - 1843)
Jonas Olofsson (1798 - 1869)
Elisabet Margareta Olofsdotter (1801 - 1875)
Olaus Olofsson (1805 - 1831)

Noteringar

28ÄLVÖVERFARTER OFARBARA EFTER STORFORSENS UTGRÄVANDE. [4] 23R:74
þ17961215.H33. Nämndemannen Olof Eriksson i Västeråsen lämnar i en 2301
skrift:
»Om det lärer vara allmänt bekant vad skada den så kallade Storforsens utgrävande, utom annat förorsakat, är ock icke den minsta olägenhet att ån icke allenast vinter utan även sommartiden är för undertecknade hemmans ägor uti Fors socken, på de uti förr vanliga ställen ofarbara, utom ett enda ställe beläget gentemot Böle by, som kan överfaras med färja, men till en sådans underhållande fordrar en större kostnad än vi mäkta uthärda, alltså anhålla hos högädle herr häradshövdingen, samt den lovliga rätten undertecknade ödmjukast att oss kunde tilldelas föreskrift till landets fullmäkti ge vid nästkommande taxering, för att av landsjämnadsmedlen något understöd till dess underhållande, eller ock 40 rökar nybyggare eller kluvna hemman därtill anslagne.
Olof Ersson i Västeråsen, Jon Johansson, Nils Johansson, Olof Olofs son, Matts Ersson, Olof Eriksson, Matts Salomonsson, Jon Ersson, Daniel Salomonsson, Jon Pehrsson och Nils Pehrsson i Österåsen.«
Häradsrätten erhåller kunskap att i anseende till strömmens nu befintliga större häftighet än den tillförne haft till hästars och andra forors överförande brukade sätt med tvenne vanliga båtars sammanbindande, nu mera icke skall vara lämpligt, men att däremot förmedelst till storlek och skapnad därtill avpassad färja, ändmålet förmodas kunna någorlunda vinnas intill dess efter några års förlopp och sedan älven antagit det skick, som den för framtiden kommer att äga, närmare utrönas kan, huruvida möjlighet till säker brobyggnad kan sig företa.
Rätten finner icke anledning vägra att sökanderne måge vid nästinstundande landsjämnadlikvid låta denna angelägenhet till överläggning föredragas. Det åligger kronobefallningsmannen Pehr Lidfors begära kungörelse härom av predikstolarna så tidigt, att landets inbyggare äga tillfälle däruti samråda.


Källor

1)Fors Kyrkoarkiv (ÖLA/11048)
  
2)Gulliksläkten från Hällesjö