Personakt

Georg Fredrik Tigerstedt

Överstelöjtnant. Blev 61 år.

Född:1729-06-17 Hyrilä, Jorois sn, Finland 1)
Död:1790-12-29 Rantasalmi kyrka, Finland 1)Bar under ryska kriget 1788–1790 avog sköld mot fäderneslandet och blev enligt Vasa hovrätts dom 1790-06-24, stadfäst av konungen s. å. 13/89 av advokatfiskalen i tillkallade svärdsordensriddares närvaro och inför hovrätten avklädd svärdsordens tecknet, dömd från liv, ära och gods samt halshuggen s. å. 29/12 vid Rantasalmi kyrka.
Källa: Riddarhusets adelskalender
 

Äktenskap med Brita Sofia Aminoff (1753 - 1818)

Vigsel:1783-05-04 Piellavesi kapell, Finland 1)

Barn:
Gregori Tigerstedt (1784 - 1863)
Adolf Fredrik Tigerstedt (1786 - 1835)

Källor

1)Riddarhusets adelskalender