Personakt Antavla

Carolus Johannis Bröms

Kyrkoherde i Tuna. Blev högst 55 år.

Far:Johannes Caroli Bröms (1554 - 1633)
Mor:Malin Hansdotter (- >1652)

Född:1600 Tuna Stöde(Y) 1)
Student:omkring 1620 Tyskland 2)
Kyrkoherde:1633-05-01 Tuna (Y) 2)
Död:1655-05-20 Tuna Stöde(Y) 1)

Äktenskap med Nn Mårtensdotter Anthelia (- 1664)

Vigsel: 1)

Barn:
Hans Caroli Bröms (1623 - 1695)
Helena Carlsdotter Bröms (1625 - 1698)
Martin Karlsson Bröms
Carl Bröms

Noteringar

Carolus Johannis Bröms (1633-55), son af företrädaren.
Enl. Tunæus skall han blifvit student i Tyskland på 1620-talet; i Upsala
univ. studentmatrikel förekommer han icke; adjunkt hos fadern 1622.
Uppföres ss. den förste skolmästaren i Sundsvalls pedagogi omkring 1626
och var tillika kapellan i Selångers församling. Efterträdde sin fader såsom
khde här i Tuna och mottog gället 1 maj 1633, några dagar före faderns
död. Vid ärkebiskopsvalet år 1647 röstade han på prof. J. Lenæus. Såsom
herredagsman vid riksdagen i Sthm 1649 underskref han ständernas för-klaring
om Carl Gustafs succesion till Sveriges krona. På tinget i Tuna20 nov. 1648 begärde pastor af gället ett fäboställe, eftersom han intet
hade under prästbordet. Socknemännen förklarade, att han skulle få
bygga sig fäbodar vid Mörtsjö, på det prästens fägång må vara af Stöde
och Attmars skogar. Själf hade han efter fadern öfvertagit Runsviks-hemmanet.
Under hans pastorstid fick Tuna kyrka sin större klocka
omgjuten år 1645, men hon sprack åter 1648. Då superintendenten P.
Steuchius visiterade här 1650, påyrkade han klockstapelns och bogårdens
förbättrande, men det synes ej blivit verkställdt. Khden afled 3 veckor
efter Philippi et Jacobi dag (omkring 20 maj) 1655. Farfar, far och son
hade då efter hvarandra under ett helt sekel innehaft kyrkoherdebefatt-ningen
här i Tuna.
Källa: Herdaminnen av Leonard Bygden


Källor

1)Herdaminne Tuna
  
2)Riddarhusets adelskalender