Personakt

Johannes Huss

Kyrkoherde i Torp. Blev 73 år.

Född:1761-02-20 Sorboda, Torp (Y) 1)
Student:1783 Uppsala, (C) 1)
Prästvigd:1786-07-04 Uppsala, (C)
Pastorsadjunkt:1788-07-05 Ulrika Eleonora församl, Stockholm (AB) 1)
Död:1834-07-03 Johannisberg, Torp (Y) 2)

Äktenskap med Katarina Magdalena Hellzén (1780 - 1847)

Vigsel:1800-06-15 Härnösands domkyrkoförsamling (Y) 3)

Barn:
JOHAN Petter Huss (1801 - 1873)
Mårten Huss (1803 - 1813)
EVA Elisabet Dorotea Huss (1805 - 1829)
Magnus af Huss (1807 - 1890)
Jacob Arvid Huss (1809 - 1887)
Karl Fredrik Huss (1811 - 1897)
Katarina Ulrika Huss (1814 - )
Anna Magdalena Huss (1816 - 1855)
Frans Fabian Huss (1819 - 1891)

Noteringar

son till häradsdomaren Måns Mickelsson i Sorboda och Anna Wislander dotter till Hans Wislander och Margareta Huss)
Han var yngre broder till Måns Huss, vanligen kallad ”Vildhussen”, som utförde Ragunda sjöns avtappning år1796. Johan Huss intogs 1770 8/2 i Härnösands trivialskola, blev student i Uppsala vårterm. 1783 och uppehöll sig där, så ofta hans begränsade tillgångar medgavs. Efter att ha disputerat pro. examen prästvigdes han i Uppsala i 1786 4/7 på kallelse till huspredikant av presidenten i Bergskollegiet friherre Joh. Olof Rudbeck. Blev
pastorsadjunkt i Ulrika Eleonora församling i Stockholm 1788 5/7 och efter avlagd pastoral examen 1796 komminister i samma församling 21/9 s.å. Under sin 17-åriga verksamhet därstädes bestred han tillika själavården vid Serafimer lasarettet samt från oktober 1790 till december 1791 även vid Mariebergs krigsmannasjukhus. Utnämnd till kyrkoherde i Torps och .Borgsjö församlingar 1805 14/2, tillträdde i maj. 0pponent vid prästmötet i Härnösand 1812. Honorarieprost 1817 18/7 och kontraktsprost över södra Medelpad 1819” ”Han var en nitisk jordbrukare, och den egendom Johannisberg, belägen vid gränsen mellan Torp och
Borgsjös socknar, vilken han själv bildade av Jordägor, som han efter hand inköpte från Hångsta by, utgörande då endast några små fäboställen, upparbetade han till en storartad höjd”. Under en resa från Wifsta Varf ådrog han sig en förkylning, som förorsakade hans död på Johannisberg 1834. Han var ledamot av sällskapen Pro fide et Christianismo och Svenska Bibelsällskapet .
Källa: Bertil Olsson


Källor

1)Herdaminne Torp
  
2)Bertil Olsson
  
3)Martinus Laurentii ättlingar