Personakt

Sofia Åkerfeldt

Blev högst 79 år.

Född:1695-01 Tulina, Ingermanland 1)Se även: Revsund AI:1 (1729-1771) Bild 520 / sid 91
Källa 3: Marianne Ljunggren
 
Död:1774-02-28 Gärdsta, Marby sn (Z) 2)Källa 2: Marianne Ljunggren
Begravd:1774-06-12 Marby, (Z) 2)

Äktenskap med Daniel Nordin (1698 - 1771)

Vigsel:1723-04-17 Sundsjö sn, (Z) 3)Volym: C:1

Barn:
Johan Magnus Nordin (1724 - 1787)
Carl Nordin (1726 - 1801)
Ingeborg Sabina Nordin (1730 - 1796)
Daniel Nordin (1732 - )
Jacob Nordin (1735 - )

Noteringar

1774 Junii 12. Begrofs Fendriskan Nordin, wälädla Sopiha Åkerfeldt, som var födder uti Ingemanland år 1695 - af majoren Wälborne Herr Johan Åkerfeldt och dess Fru Sabina Dorothea (?), med hwilken han i sin ungdom måste för fienteiligt infall af Ryssar flyktia från denna ort, och kom till Stockholm, hwarest hon någon tid åppehålt sig genom tjenst hos hederligt folck. Hon fölgde sedan år 1718 med sin broder framledne H:r Majoren Sacharias Åkerfeldt hit till Jämteland, då han där hade fådt Capitains Beställning och hos honom förblef tills år 1723 då hon giftade sig med framl. Herr Fendrichen Daniel Nordin och under 48 års sammanlefnad wälsignades med 4 Sönner och En Dotter. Blef Enkia 1771, och efter en wäl förd beröml. fridsam och Christel. wandel dödde sist i Februari månad utaf Ålderdom aet, 79 år
Källa: Marby (Z) C:1


Källor

1)GID 7.21.105700 Bodsjö A1:1 Husförhör 1729-1756 Bild 68
  
2)GID 2692.11.50600 Marby C:1 Födde Vigsel Död 1764-1823 Bild 73
  
3)Sundsjö kyrkoarkiv (ÖLA/11095)