Personakt Antavla

Salomon Hofverberg

Kyrkoherde i Ragunda. Blev 75 år.

Far:Kyrkoherde Johannes Sigvardi (1605? - 1676)
Mor:Kristina Hansdotter Berg (1620? - 1696?)

Född:1648-01-26 Sveg, (Z) 1)
Student:1667-11-08 Uppsala universitet (C) 2)
Filosofie magister:1676-04-27 Rostock Tyskland 2)
Jämtlands prästerskaps representant:1693 Riksdagen 2)
Död:1723-06-21 Ragunda (Z) 1)

Äktenskap med Elisabet Flodalin (1648 - )

Vigsel:1671 3)

Barn:
Dorotea Hofverberg (1666 - 1750)
Elisabet Hofverberg (1680 - 1739)
Catharina Hofverberg (- 1759)
Jöns Hofverberg (- 1696)
Magdalena Hofverberg (- 1697)
Kristina Margareta Hofverberg

Äktenskap med Katarina Sternelia (1670 - 1752)

Vigsel:1688-01-10 Boteå (Y) 4)

Barn:
Carl Hofverberg (1695 - 1765)
Magdalena Hofverberg (1697? - 1773)
Nickolaus Hofverberg (1699 - 1774)
Sara Sofia Hofverberg (1706 - 1750)
Salomon Hofverberg (1707 - 1749)
Kristina Hofverberg
Margareta Hofverberg

Noteringar

Son till kyrkoherden i Berg Jöns Sigvardi, hvars barn antog namnet Hofverberg efter det berg, som dominerar därvarande kyrkby. Han blev student i Upsala 8 nov 1667; disp. pro ex. därst.., men promov. till fil.mag i Rostock 27 april 1676 ss. en påträffad gratulationsskrift ger vid handen. Regementspastor vid Jämtlands regemente tillika huspredikant hos fältmarsalken frih. Gustaf Horn. Genom sina klagomål om prejudice lyckades han med högre sidoinflytelsers tillhjälp uttränga företrädaren och själv erhålla Ragunda pastorat. Utn. till kontraktsprost blev han han ganska missbelåten, då Undersåker och Offerdal lades till prosten Burmans prosteri 1695, och afsade sig mot slutet av sin levnad prostbefattningen. Var Jämtlands prästerskaps representant på riksdagen 1693. Han synes varit driftig och nitisk i sitt kall, men kärf och mån om sig i ekonomiskt hänseende. Så ingingo flera klagomål till Härnösands konsist., att han för åren 1706-18 ej betalat änkekollekt till komministeränkan i Rödön. Fick allvarsamma föreställningar att göra den fattiga änkan rätt, eljest skulle han till konsist. citeras. (Hdpr 12/7 1718). Hans efterträdare i prostämbetet S. Renhorn i Brunflo skrifver 31 jan. 1722 till domkapitlet och begär att hädanefter få korrespondera med vice pastorn i Ragunda: han vill ej ha någon vidare korrespondens med prosten Hofverberg, "emedan den gode herren brukar mycket gemena ordformer, enär han han någon gång kommer att svara". Konsist. biföll. (Hdpr 25/4 1722). Ragunda gamla kyrka undergick åren 1696-97 en omfattande försköning, hvaraf en del minnen ännu återstå, t.ex den väl bibehållna kyrkdörren af olikfärgade träslag med smakfulla ornamenter i plattskärning, ett konstverk af dragonen Gregorius Raaf. Altarskranket, förfärdigadt 1697, var en gåfva af löjtnant Peter Moback och hans fru. År 1694 omgöts Ragunda kyrkklocka. På 1800-talet påträffades vid odling på prästbordet rester af den tegelugn, som användts vid gjutningen. Prosten Hofverberg skänkte altarbordet i Ragunda kyrka, altarbilder till Hällesjö samt broderade altarkläden till Hällesjö och Håsjö kyrkor.
Källa: Herdaminne Ragunda


Källor

1)Martin Bergman
  
2)Herdaminne Ragunda
  
3)Jan Eurenius
  
4)Bernhard Granholm
Salomon Hofverberg 1648-1723