Personakt Antavla

Zacharias Plantin Olausson

Blev ca 62 år.

Far:Olof Petri Niurenius (1580? - 1645)
Mor:Magdalena Zackrisdotter Bure (1604 - 1689)

Född:omkring 1626 Umeå, (AC) 1)
Student:1642-12-17 Uppsala universitet (C) 1)
Inskriven Heidelbergs universitet:1656-01-20 Heidelberg, Tyskland 1)Inskriven vid universitetet som Zacharias Plantyn, Suecus
Källa: Herdaminne Offerdal
 
Prost:1672 Offerdal (Z) 1)
Grundläggare av Frösö skola:efter 1672 Frösön, (Z) 1)
Död:1688 Offerdal (Z) 1)

Äktenskap med Anna Maria Piehler Zeidler (1620? - )

Vigsel:1660 1)

Barn:
Anna Maria Magdalena Zachariasdotter Plantin (<1660 - )
Olof Julius Plantin (1660 - 1689)
Gertrud Zachariasdotter Plantin (1668 - 1740)
Elisabet Zachariasdotter Plantin (1670 - 1740)

Äktenskap med Margareta Flodalina (1652 - 1692)

Vigsel: 1)

Noteringar

ZACKARIAS Plantin Olausson
Frösö Trivialskola byggdes 1677 på Frösön, nära Stocke, enligt Kungligt brev 1674. Skolan grundades av Prosten ZACHARIAS Plantin.
Prosten Zacharias är: mm,mf,ff,mm,mf till 39-01-18 Ingemar Sahlin. Zacharias Ol. Plantin (1672-88), f. i Umeå, son till prosten och khden Olof Petri Njurenius. Stud. i Upsala 17 dec. 1642. Vid gymnasiet i Hsand blef han dess förste gymnasieadjunkt 1650 och förenade därmed konsistorienotariesysslan, såsom sedermera blef fallet äfven med de följande gymn. adjunkterna ända till 1781. Han befordrades till Offerdal 1685 hos prosten¹, som afled här våren 1688.
G. 1) m. Anna Maria Piehl eller Piehler, dotter af Mäst. Julius Piehler, en tysk, hvilken med sin hustru Gertrud bodde i Hsand ss. regementsfältskär vid öfversteThomas Gerfelts regemente.²
2) m. Margareta Flodalin, dotter till khden Ol. Bartholdini n. 13; d. 20/10 1692. Barn i 1. giftet: Olof Julius, fil. mag., rektor i Landskrona 1687, khde i Gerdslöf och Önnerup, Skåne, 1689, begr. 3/1 1696; Maria Magdalena, g. m.kapellanerna Ol. Trangius och P. Randklef i Alsen; Gertrud (Gertken), f. 1668, g. 1/11 1693 m. löjtnant Gabriel Falck, änka 1701, d. i Rise 26/4 1740; Elisabeth,f. sept. 1670 i Hsand, g. m. eftertr. prosten Abr. L. Burman.græcæ linguæ lektor 1652. Ehuru han räknades såsom en mycket lärd och vältalig man, har man, hvilket redan Tunæus erfarit, ej funnit något lärdomsprof af honom, ej heller bevis för att han promoverats till fil.magister. Dock är intet tvifvel om, att han är den Zacharias Plantyn,Suecus, som inskrefs vid Heidelbergs universitet 20 jan 1656, då det vid hans ansökan till Rödö pastorat framhålles att han peregrinerat vid ut-ländska akademier. Åren 1657 och 1664 beklädde han rektoratet vid gymnasiet. I april 1655 inköpte han af kollega Olaus Thomæ för 130 dlr kmt en gård i Hsand.
Efter lång lärareverksamhet hade han önskat erhålla Ovikenspastorat,men dåvarande vice pastorn därst. Hans Drake hade på förhand fått kgl. firmationsbref 6 juli 1670 därå. Detta förtrötgymnasielärarne i Hsand, hvilka i en skrifvelse 21 febr. 1671 framhöllo, huru mycket
större meriter den lärde Z. Plantin, som 18 år varit lektor, hade framför den andre,som för få år sedan varit hans discipel. Den kungliga regeringen förklarade emellertid, att den förra dispositionen ej kunde lätteligen ändras, men utnämnde lektor Plantin till Offerdals pastorat, som nu varvakant. Han tillträdde här 1672. Tillika prost. Såsom sådan utvecklade han ett
berömvärdt nit vid grundläggandet af Frösö skola och anskaffande af medel till dess underhåll. Genom utbyte mot kronojord i Offerdal öfverlät han 25 nov. 1676 sitt hemman Stocke på Frösön till kronan, som anslog samma hemman till den nyupprättade skolan under stomme-frihet. Han blef äfven af Kon. Carl. XI själf förordnad till skolans inspektor 1679 och innehade inspektoratet till sin död. Såsom prästerskapets ombud undertecknade han riksdagsbesluten 1680 och 1686. Med khden Ol. Bartholini arvingar låg han i en långvarig tvist rörande Offerdals
15. Zacharias Ol. Plantin (1672-88), f. i Umeå, son till prosten
och khden Olof Petri Njurenius. Stud. i Upsala 17 dec. 1642. Vid gymnasiet
i Hsand blef han dess förste gymnasieadjunkt 1650 och förenade
därmed konsistorienotariesysslan, såsom sedermera blef fallet äfven med
de följande gymn. adjunkterna ända till 1781. Han befordrades till
græcæ linguæ lektor 1652. Ehuru han räknades såsom en mycket lärd
och vältalig man, har man, hvilket redan Tunæus erfarit, ej funnit något
lärdomsprof af honom, ej heller bevis för att han promoverats till fil.
magister. Dock är intet tvifvel om, att han är den Zacharias Plantyn,
Suecus, som inskrefs vid Heidelbergs universitet 20 jan 1656, då det vid
hans ansökan till Rödö pastorat framhålles att han peregrinerat vid utländska
akademier. Åren 1657 och 1664 beklädde han rektoratet vid
gymnasiet. I april 1655 inköpte han af kollega Olaus Thomæ för 130
dlr kmt en gård i Hsand.
Efter lång lärareverksamhet hade han önskat erhålla Ovikens pastorat,
men dåvarande vice pastorn därst. Hans Drake hade på förhand fått
kgl. firmationsbref 6 juli 1670 därå. Detta förtröt gymnasielärarne i
Hsand, hvilka i en skrifvelse 21 febr. 1671 framhöllo, huru mycket större
meriter den lärde Z. Plantin, som 18 år varit lektor, hade framför den andre,
som för få år sedan varit hans discipel. Den kungliga regeringen förklarade
emellertid, att den förra dispositionen ej kunde lätteligen ändras, men
utnämnde lektor Plantin till Offerdals pastorat, som nu var vakant. Han
tillträdde här 1672. Tillika prost. Såsom sådan utvecklade han ett
berömvärdt nit vid grundläggandet af Frösö skola och anskaffande
af medel till dess underhåll. Genom utbyte mot kronojord i Offerdal
öfverlät han 25 nov. 1676 sitt hemman Stocke på Frösön till kronan,
som anslog samma hemman till den nyupprättade skolan under stommefrihet.
Han blef äfven af Kon. Carl. XI själf förordnad till skolans inspektor
1679 och innehade inspektoratet till sin död. Såsom prästerskapets
ombud undertecknade han riksdagsbesluten 1680 och 1686. Med khden
Ol. Bartholini arvingar låg han i en långvarig tvist rörande Offerdals
OFFERDAL 11
prästbord. Urban Hjärne omnämner i sin journal det besök han gjorde
i Offerdal 1685 hos prosten¹, som afled här våren 1688.
G. 1) m. Anna Maria Piehl eller Piehler, dotter af Mäst. Julius Piehler,
en tysk, hvilken med sin hustru Gertrud bodde i Hsand ss. regementsfältskär
vid öfverste Thomas Gerfelts regemente.²
2) m. Margareta Flodalin, dotter till khden Ol. Bartholdini n. 13; d. 20/10 1692.
Barn i 1. giftet: Olof Julius, fil. mag., rektor i Landskrona 1687, khde i
Gerdslöf och Önnerup, Skåne, 1689, begr. 3/1 1696; Maria Magdalena, g. m.
kapellanerna Ol. Trangius och P. Randklef i Alsen; Gertrud (Gertken), f. 1668,
g. 1/11 1693 m. löjtnant Gabriel Falck, änka 1701, d. i Rise 26/4 1740; Elisabeth,
f. sept. 1670 i Hsand, g. m. eftertr. prosten Abr. L. Burman.


Källor

1)Herdaminne Offerdal