Personakt Antavla

Andreas Göransson Oldberg

Kyrkoherde i Indal. Blev 67 år.

Far:Georgius Oldberg (1705 - 1735)
Mor:Catharina Hjorter (1702 - 1782)

Född:1729-06-19 Hallom, Myssjö sn (Z) 1)
Student:1748-02-17 Uppsala universitet (C) 2)
Prästvigd:1754-09-01 Härnösand, (Y) 2)
Filosofie magister:1759 Greifswald, Tyskland 2)
Komministstratur:1767-06 Ragunda (Z) 2)
Kyrkoherde:1776-02-29 Indal, (Y) 2)
Död:1797-02-21 Indal, (Y) 1)
Begravd:1797-03-19 Indal, (Y) 2)

Äktenskap med Helena Catharina Lilliesköld (1737 - 1776)

Vigsel:1761-06-24 Oviken, (Z) 3)

Barn:
Erik Gustaf Oldberg (1762 - 1840)
Göran Oldberg (1764 - 1789)
Peter Oldberg (1765 - 1777)
Helena Christina Oldberg (1770 - 1850)
Magdalena Catharina Oldberg (1771 - )
Andreas Oldberg (1773 - 1841)
Elias Jesper Oldberg

Äktenskap med Anna Margareta Frodlin (1742 - 1791)

Vigsel:1777-08-10 2)

Barn:
Clara Catharina Oldberg (1778 - 1849)
Anna Margareta Oldberg (1781 - 1781)
Margareta Dorothea Oldberg (1782 - )

Noteringar

Langs efterträdare blev Oldberg, tillhörande en släkt, som räknar ett par tusental i Norrland. Han dog 1797 och hade då varit kyrkoherde i 21 år, 68 år gammal. Denne gjorde många anteckningar om hädangångna, vittnande även om hans eget sinnelag. Några exempel må anföras:

»Den 16 maj begrovs den nuvarande älste mannen i socknen, ärl. Nämndemannen Per Jakobsson i Loning, som i sin tid kristligen levat och i Kristi tro dödde den 10 hujus, något över 82 år». Det var år 1779. Samma år »begrovs madame Martha Dahlström ifrån Bjällsta född 1707 i Stångre uti Tynderö socken, gift 1734 med kronolänsmannen Lars Dahlström. Har haft 10 barn, av vilka 2 söner och en dotter nu leva. Dödde av slag, mot döden mycket frimodig». Ättlingar leva.

För samma år finns en anteckning av sorgligare slag. En 70 års gammal man i Krånge begrovs enligt häradsrättens utslag avsides på kyrkogården. »Han hade så länge av sin hustru blivit plågad, att han med kniv sig själv avhänt. En annars tyst. nykter och stilla man».

Följande år dog länsman Dahlström, som hade fått slag förra året, då hans hustru dog. »Beredde sig kristligen. Han var en ferme länsman». 70 år.

Om en hustru, som dog samma år, säges, att hon »i 11 års tid varit sängliggande och till kroppen mycket plågad; men ock ifrån sista helgamesstid till själen ganska orolig och anfäktad. Fick nåd till seger 2 dagar före sin saliga död, som timade den 8 dennes, sedan hon här i osaligheten förtövat 47 år».
Källa: Indals kyrkas kyrkoböcker och handlingar


Komminster i Håsjö 1767 – 1776.


Källor

1)GID 126.12.28200 Myssjö C:1 Födde 1703-1752 Bild 29
  
2)Herdaminne Indal
  
3)Jan Eurenius