Personakt Antavla

Magnus Pedersen Herdal

Kyrkoherde i Sunne. Blev ca 75 år.

Far:Peder Andersson (- 1633?)

Född:omkring 1590 Hede, (Z) 1)
Student:1615-10-06 Wittenberg, Tyskland 2)Skrevs in under namnet Magnus Petri Herdalinus, Norvegus
Källa: Herdaminne Sunne
 
Inkallad inför Trondhjems domkapitel:1641-09-24 Trondheim, Norge 2)Vid ett besök i Brunflo prästgård hade han överfallit sin prost Olof Drake, då denne icke velat gifva hans broder Jens Pedersson ett oklanderligt vitsord.
Källa: Herdaminne Sunne
 
Inköp:1647-10-12 Västergården, Wallviken (Z) 2)
Inköp:1648 Gunnarsgården, Brasta (Z) 2)
Inköp:1649 Kläppegården, Marby (Z) 2)
Död:före 1666 Sunne, (Z) 2)
Bouppteckning:1666-11-08 2)

Äktenskap med Beret Eriksdotter Blix (1615 - )

Vigsel: 3)

Barn:
Karin Månsdotter
Brita Månsdotter
Johannes Månsson
Jöran Månsson Sunde

Noteringar

Mogens Pedersen Herdal (1636-66) var son till khden
Peder Andersson i Hede, som sedan erhöll Ragunda pastorat. Inskrefs
såsom student i Wittenberg 6 okt. 1615 under namnet Magnus Petri Herda-linus,
Norvegus. Herr Mogens, pastor i Sunne, uppträdde på hösttinget å
Frösön 2 sept. 1636 och kärade sig vara odalboren till Åkerängs gård att
inlösa af Erik Mogensson; därtill svarade Erik nej, ty herr Mogens »war
aff den ufrij quinne». Herr Mogens erbjöd för gården 133 dlr 1 ort 8 sk.
Han synes ha varit af häftigt sinnelag och hemfallen åt dryckenskap.
År 1641 24 sept. var khden inkallad för Trondhjems domkapitel, emedan
han vi ett besök i Brunflo prästgård öfverfallit sin prost herr Olof Drake,
då denne icke velat gifva hans broder Jens Pedersson ett oklanderligt vits-ord
(Trondhj. dkpr., stiftsark.). Han var ock flera andra gånger instämd
för domkapitlet och hotad med afsättning för fylleri. Under krigsorolig-hetema
1644 flydde han till Norge, men återfick efter fredsslutet sitt gäll.
Såsom prästerskapets ombud undertecknar han 10 mars 1649 Sveriges
rikes ständers förklaring öfver pfalzgrefven Carl Gustafs succession till
svenska kronan. Hans inköp af flera hemman, exempelvis västergården
i Wallviken 12 okt. 1647 för 60 Rdr specie, Gunnarsgården i Brasta (Hal-len)
1648, Kläppegården i Marby 1649 tyda på, att han var en förmögen
man. Sistnämnda år klagar herr Måns vid Frösö ting, att Per Olufsson i
Orrviken, som brukade prästbordet på Frösön, låtit det förfalla. På
tinget i Sunne 4 dec. 1661 begärde han en skifteshaga mellan Fanbyn och
prästskogen. Superintendenten P. Steuchius visiterade här 3 febr. 1661,
då Sunneborna anhöllo om hjälp till sin kyrkklockas reparation. Under
de senare lefnadsåren hade han först sin måg Erik Roshemius, sedan sin
efterträdare som vice pastorer. Arfskiftet efter honom ägde rum 8 nov.
1666 (Jdb. 1688).
Källa: Herdaminne Sunne


Källor

1)Gerhard Schönning
  
2)Herdaminne Sunne
  
3)Erik Berntsen