Personakt Antavla

Carl Åström

Kyrkoherde i Revsund. Blev 40 år.

Far:Carl Åström (1707 - 1769)
Mor:Katarina Margareta (Kajsa-Greta) Åman (1724 - 1802)

Född:1757-06-25 Håsjö prästgård (Z) 1)
Döpt:1757-06-29 Håsjö prästgård (Z) 1)
Gymnasist:1767 Härnösands skola (Y) 2)
Student:1777-02-28 Uppsala universitet (C) 2)
Filosofie magister:1782-06-17 Uppsala universitet (C) 2)
Prästvigd:1786-09-24 Härnösand, (Y) 2)Prästvigd av biskop Hesselgren
Kyrkoherde:1791-09-07 Revsund sn, (Z) 2)
Död:1798-06-13 Revsund sn, (Z) 3)
Begravd:1798-09-02 Revsund sn, (Z) 3)

Äktenskap med Sara Elisabeth Nordenström (1761 - 1796)

Vigsel:1792-03-29 2)

Barn:
Catharina Sofia Åström (1795 - 1865)

Äktenskap med Beata Tryggdahl (- 1814)

Vigsel:1798-02-22 2)

Noteringar

Mag. Carl Åström (1792-98), f. 25 juni 1757 i Håsjö präst-gård,
son till khden i Ragunda Carl Åström. Inskrefs i Hsands skola
1767, stud. i Upsala 28 febr. 1777; promov. fil. mag. 17 juni 1782; v. kol-lega
i Hsands skolas 2. klass 4 sept. s. å. Drifven af en inre kallelse att ägna
sig åt predikoämbetet prästv. han 24 sept. 1786 af biskop Hesselgren,
hvarefter han biträdde honom med ämbetsgöromålen i Säbrå och tillika
förestod 3:dje kl. i Hsands skola, där han blef ordinarie kollega 17 sept.
1788. Efter aflagdt specimen præsidendo utsågs han till 2:dre gymn.
adj. 15 dec. 1790, undergick past. ex. med berömliga insikter 1 dec. s. å.
och erhöll fullmakt som khde i Refsund 7 sept. 1791 samt tilltr. 1 maj
1792. Nämnes ss. en exemplarisk man, nöjd och glad i medgång, tålig
i motgång. Angreps af en svullnad nedanför vänstra örat, som medförde
benägenhet till sömn, hvartill kom en blodstörtning, som 13 juni 1798
förkortade hans dagar. Jordfästes 2 sept. med predikan af prosten Behm
i Oviken (tryckt.).
Källa: Herdaminne Revsund


Källor

1)GID 2172.14.91100 Håsjö C:1 F/V/D 1689-1757 Bild 92
  
2)Herdaminne Revsund
  
3)GID 9.16.90700 Revsund C:2 F/D 1757-1836 Bild 214