Personakt Antavla

Carl Israeli Alstadius

Kyrkoherde i Revsund. Blev högst 63 år.

Far:Isak Olai Alstadius (1602 - 1684)
Mor:Helena Carlsdotter Bröms (1625 - 1698)

Född:1651 Sundsvall, (Y) 1)
Student:1671-10-20 Uppsala universitet (C) 1)
Prästvigd:1679 Revsund sn, (Z) 1)Prästvigd till adjunkt åt fadern
Kyrkoherde:1685 Revsund sn, (Z) 1)
Död:1714 Revsund sn, (Z) 1)

Äktenskap med Magdalena Berghemia (1663 - 1707)

Vigsel:1679-03-02 Undersåker (Z) 1)

Barn:
Petrus Alstadius (1679 - 1740)
Helena Alstadia (1683 - 1720)
Isak Alstadius (1685 - 1753)
Carl Alstadius (<1690 - )

Äktenskap med Barbara Hellberg (- 1719)

Vigsel:1708-10-04 Ljustorp, (Y) 1)

Noteringar

Carl Is. Alstadius (1685-1714), företrädarens son, f. 1651,
inskrefs ss. stud. i Upsala jämte brodern Olof 20 okt. 1671; prästv.
till adj. åt fadern, vice pastor 1679 och faderns efterträdare 1685. Då
kon. Carl XI år 1686 på sin resa från Medelpad båtledes öfver Refsund-sjön
färdades från Bräcke till soldattorpet Pilgrimstad, roddes båten af
12 stora starka bönder med yfviga skägg och khden Carl Alstadius, äfven-ledes
med långt vördigt skägg, satt i bakstammen och styrde båten (Norrl.
tidn. 1835, n. 13). Vid riksdagen 1689 var han deputerad för stiftets präs-terskap.
År 1694 anförde allmogen i Refsunds tingslag inför Hsands
konsist. klagomål öfver att khden Carl Alstadius af dem uppbar mer än
kgl. förordningarne bjödo. Efter en anbefalld ransakning af prosten
Hofverberg och hr Erik Staaf i Sunne, resolverade domkapitlet 21 nov.
s. å.: Skrifves till hr Carl, att om han intet bättre förehåller sig i sitt embete
och sin opbörd än han nu gjort, som ransakningen visar, så må han vara
försäkrat, att han med tilbörligit straff skall blifva ansedder, och bör han
skicka sig uthi sin upbörd, att han intet wijser någen singularitet. Han
påminnes ock derom, att een stor klagemål ähr öfver honom för hans öfver-flödiga
dryckenskap, sträfvande aldeles emoth hans prästerliga eed. Han
bekostade den ovanligt vackra kyrkdörr med prydliga ornamentslingor
i plattskärning, som förfärdigades af dragonen och konstsnidaren Gregorius
Raaf. Afled saktmodeligen 1714. Ett altarkläde af rödt sammet, bärande
hans och hans senare frus initialer och årtalet 1715, var en testamentarisk
gåfva till kyrkan.
Källa: Herdaminnen av Leonard Bygden


Källor

1)Herdaminne Revsund