Personakt

Jöns Olai Bremming

Kyrkoherde i Ljustorp.

Född:Njurunda, (Y) 1)
Student:1697-10-22 Uppsala universitet (C) 1)
Prästvigd:1700-05 1)
Pastorsadjunkt:1702 Offerdal (Z) 1)
Filosofie magister:1713 Uppsala universitet (C) 1)
Kyrkoherde:1716 Ljustorp, (Y) 1)
Död:1730-08-01 Ljustorp, (Y) 2)

Äktenskap med Margareta Drake (1670? - 1740)

Vigsel:1714-06-17 Offerdal (Z) 1)

Barn:
Olof Bremming (1715 - 1774)
Johan Bremming (1716 - )
Elias Bremming (1717 - 1732)
Margareta Bremming (1718 - )
Helena Bremming (1722 - 1777)

Noteringar

Mag. Jöns Olai Bremming (1716-30), f. i Njurunda. För-äldrar:
komm. därstädes, sedan i Undersåker Olof Br. och Helena Marci-dotter. Stud. i Upsala 22 okt. 1697; prästv. i maj 1700; past. adj. i Offer-dal
1702, men återvände till Upsala och promov. efter aflagda akademiska
prof till fil. mag. 1713. Tjänstgjorde en tid före promotionen i Sthm;
kallad till kapellansbefattning i St. Nicolai förs., höll han 1712 profpre-dikan
i Upsala domkyrka »med en nyttig method och ett starkt tydeligt
uttal», ss. ärkebiskopen vitsordade honom. Utn. till khde i Ljustorp
1714, tilltr. 1716, men den kgl. fullmakten låg ännu 27 apr. 1717 oinlöst
hos biskopen i Hsand, hvarför Bremming tillskrifves och med förundran
föreställes, det han intet mera mån är om konungens försäkran om pas-toratet.
Opponent vid prästmötet i Hsand 16-17 jan. 1717. Samma
år anhöll han om konsist. tillåtelse att någon gång få predika vid Lögdö
bruk, hvilket beviljades efter inhämtande af brukspatron Matthias Krapps
mening. Men sedermera anmodade denne prästerskapet i Skön att biträda
vid Lögdö, hvilket föranledde åtskilliga tvistigheter, som emellertid slut-ligen
bilades. I apr. 1730 begärde khden Bremming, som i 30 år varit
in ministerio och nu var alldeles trött och utarbetad, att studiosus dn.
Erik Åkerdahl ju förr ju hällre måtte ordineras till hans medhjälpare.
Redan 1 aug. s. å. afled Bremming och Åkerdahl förordnades till nådårs-präst.¹


Källor

1)Herdaminne Ljustorp
  
2)Herdaminne Berg