Personakt Antavla

Christian Nicolaus Buscherus

Pastor i Fors. Blev 60 år.

Far:Nicolaus Jonae Buscherus (1645 - 1703)
Mor:Brita Bozaea (1655 - )

Född:1679-06-01 Härnösand, (Y) 1)
Student:1698-10-21 Uppsala universitet (C) 1)
Filosofie kand:1707 Uppsala universitet (C) 1)
Prästvigd:1707 1)
Huspredikant:mellan 1708-01 och 1716-01 Änkegrevinnan Maria Gustava Gyllenstierna 1)
Död:1739-06-10 Ragunda (Z) 1)

Äktenskap med Catharina Hofverberg (- 1759)

Vigsel:1716-03-01 Stockholm, (AB) 1)

Barn:
Nils Buscherus (1716? - 1773)
Brita Christina Buschera (>1718 - )
Catharina Margareta Buschera (1718 - 1740)

Noteringar

Kand. Christian Nic. Buscherus (1725-39), f. i Hsand 1 juni
1679, son till lektorn, sedermera khden Nicolaus Buscherus i Skellefteå.
Stud. i Upsala 21 okt. 1698, filos. kand. 1707, men genom faderns död
nödgades han afkorta sina studier och bereda sig för prästkallet; prästvig-des
1707 samt blef 1708 huspredikant hos riksrådet Carl Bondes änkegref-vinna,
den vittra Maria Gustava Gyllenstierna, hos hvilken han rekom-menderats
af sin landsman och grefvinnans förre huspredikant Petrus
Bosæus. Här stannade han till 8 juni 1716, då han blef past. adj. och
vice pastor i Ragunda hos företrädaren under dennes tilltagande ålder
och sjukdom. Genom kontrakt med svärfadern uppläts åt Buscherus till
underhåll Fors prästbord och pastoralierna af samma socken. Sedan
han äfven uppehållit tjänste- och nådåret efter svärfadern, tillträdde han
Ragunda pastorat 1 maj 1725. Han var en stilla, saktmodig och fridsam
man, men drogs med en sjuklig kropp, i synnerhet med tungt bröst, nästan
ifrån sin ankomst till pastoratet. Afled 10 juni 1739.


Källor

1)Herdaminne Ragunda