Personakt Antavla

Kristina Nilsdotter

Blev 78 år.

Far:Nils Jonsson (1802 - 1873)
Mor:Anna Persdotter (1797 - 1875)

Född:1828-03-20 Österede, Fors (Z) 1)
Gåvobrev:1899-03-27 Österede, Fors (Z) 2)Christina Nilsdotter född 1828—död 1906 i Fors ,hennes "Pensionsförsäkring" var dessa födorådsförmåner :

Ensamt husrum med erfoderlig hemkörd och sönderhuggen torr ved, nödtorftig daglig föda,20 kronor i penningar, en halv ylleklänning ,ett par skor, fem hektogran ull, föda och skötsel utav en ko, väl redd å gödslad åker till utsäde av 41 liter potatis, samt den vård och skötsel varav jag kan komma i behov av och till säkerhet för åtnjutande därav förbehålles inteckning uti omförmälda torpandel

Enligt nedanståede Gåvobrev daterat 27 mars 1899

Gåvobrev

Av den mig tillhöriga från skattehemmanet nr3 i Österede om ½ tunnland för alltid avsöndrade torplägenhet överlåter jag härmed till min Dotter Engla Kristina Svensdotter såsom gåva med full äganderätt det jordområde, som är beläget norr om järnvägen, och hälften efter arealvidd av ägorna emellan järnvägen och landsvägen från västar rågången, med villkor att denna torpandel med därmed förenade rättigheter och skyldigheter skall min dotter enskilt tillhöra så att hennes man Gustaf Ludvig Eriksson däri icke äger giftorätt.

Med denna gåva följer skyldighet för min bemälda dotter Engla Kristina Svensdotter dels att såsom egen skuld ansvara för likvid av en utav mig denna dag till mina tre barn Anna Katarina Svensdotter, Nikolava Svensdotter och Nils Erik Svensson utfärdad skuldförbindelse å 513 kronor 60 öre med ränta och dels att från den här ovan bortskänkta torp andel till mig från och med denna dag årligen så länge jag lever, lämna följande födorådsförmåner:

Ensamt husrum med erfoderlig hemkörd och sönderhuggen torr ved, nödtorftig daglig föda,20 kronor i penningar, en halv ylleklänning ,ett par skor, fem hektogran ull, föda och skötsel utav en ko, väl redd å gödslad åker till utsäde av 41 liter potatis, samt den vård och skötsel varav jag kan komma i behov av och till säkerhet för åtnjutande därav förbehålles inteckning uti omförmälda torpandel
För vinnande av lagfart uti ifrågavarande torpandel förbinder jag mig att tillhandahålla nödiga åtkomshandlingar sålunda avhandlat.

Fors och Österede 27 mars 1899 Christina Nilsdotter

Den i förstnämda avhandling mig tillerkänna gåvan emottages med tacksamhet och förklarar jag här med villig att därmed förenade skyldigheter till alla delar fullgöra och att lämna min moder rätt till den inteckning hon för födorådet sig betingar som ovan.

Engla Kristina Svensdotter
 
Död:1906-07-18 Österede, Fors (Z) 3)

Äktenskap med Sven Persson (1828 - 1871)

Vigsel:1856-05-25 Fors (Z) 4)

Barn:
Brita Johanna Svensdotter (1856 - 1917)
Anna Katarina Svensdotter (1859 - )
Engla Kristina Svensson (1861 - 1927)
Nikolava Svensson (1864 - 1941)
Nils Erik Svensson (1866 - 1961)
Ingrid Elisabet Svensdotter (1870 - 1870)

Källor

1)GID 118.12.90400 Födde,vigsel död 1828-1860 bild 7
  
2)Jan Brandborg
  
3)GID 118.24.3900 Död Fors 1898-1920 Bild 39
  
4)GID 118.12.98200 Födde vigsel död 1828-1860 Fors Bild 86