Personakt Antavla

Isak Olai Alstadius

Kyrkoherde i Revsund. Blev högst 82 år.

Far:Olof Mickelsson

Född:1602 Tuna Stöde(Y) 1)
Student:1622-06 Uppsala universitet (C) 1)
Skolmästare:1633 Sundsvall, (Y) 1)
Kapellan:1633 Selånger, (Y) 1)
Kapellan:1639 Attmar, (Y) 1)
Stadskomminister:1650 Sundsvall, (Y) 1)
Kyrkoherde:1658 Revsund sn, (Z) 1)
Fånge under Danska kriget:1677 Revsund sn, (Z) 1)
Död:1684 Revsund sn, (Z) 1)

Äktenskap med Helena Carlsdotter Bröms (1625 - 1698)

Vigsel:

Barn:
Barbro Isaksdotter Alstadia (1645? - 1704)
Catharina Alstadia (1648 - 1740)
Olof Alstadius (1650? - )
Carl Israeli Alstadius (1651 - 1714)
Samuel Alstadius (1656 - 1704)

Noteringar

Isacus Olai Alstadius (1659-84), f. 1602 i Tuna s:n, Alsta
by af bondföräldrar. Stud. i Upsala juni 1622, var kapellan i Selånger
och tillika skolmästare i Sundsvall 1633, blef på Attmarsbornas begäran,
men mot khdens i Tuna Carl Bröms' vilja kapellan i Attmar 1639, därefter
stadskomminister i Sundsvall 1650 samt slutligen khde i Refsund 1658
med tilltr. följ. år. På Refsunds ting 29 sept. 1668 besvärade sig khde
Alstadius öfver att ryttmästaren Bernhard Bärfelt och hans hustru för-öfvat
några otidigheter vid en vigsel i Sundsjö kyrka, pastorskan till
despekt. Ryttmästerskan hade utstofferat bruden präktigare än hennes
stånd fordrat och kgl. förordningarne tilläte, i det hon iklädt henne perle-krona
och fingertjockt perlad kring om hårklädseln och favorband några
alnar uti hvart örehänge. Brudfolket hade gått i khdens hustrus bänk,
och brudens uppvaktare tagit ryttmästarens schabrak af hästarne och
utklädt brudpellen, hviskat, tisslat och tasslat, så att khden blef föror-sakat
säga: Ve den, som förargelse åstadkommer. Därtill hade rytt-mästerskan
gjort pastorskan den despekten, beljat och nigit för henne och
affekterat underligen med händerna, henne till spott och församlingen till
förargelse. I stället för att offra för sitt brudfolk, hade ryttmästaren kastat
sig upp på sin häst och ridit sin kos. Under danska kriget 1677 blef khden
som fånge bortförd af fienden, men lyckades i Mattmar med några bönders
tillhjälp undkomma. Refsunds prästgård blef sköflad och uppbränd, som
det säges, af hämnd för att Alstadius genom ett af sonen Carl skrifvet bref,
hvilket uppsnappats, varnat den olycklige khden Ol. Rahm i Ragunda
att träda i förbindelse med fienden. Han afled år 1684. Sönerna uppsatte
öfver föräldrarna ett skulpteradt epitafium af trä, hvaraf ännu finnes
lämningar i kyrkans museum. Såsom prof på forna dagars naivitet må
anföras, att år 1670 begärde rev. pastor af ven. konsist., det honom måtte
bestås 1 k:a vin af kyrkan till hvar julehögtid.
Källa: Herdaminnen av Leonard Bygden


Källor

1)Herdaminne Revsund