Personakt

Gustaf Söderström

Gardist.

Född:1791-04-27 Göta Livgarde, (AB) 1)

Äktenskap med Ulrika Maria Bergström (1795 - 1821)

Vigsel:1818-03-28 Göta Livgarde, (AB) 2)

Barn:
Karl Gustav Söderström (1819 - 1872)

Noteringar

Contrahenterna Gardisten oc Öfverste Lieutnanten och Riddaren af Schmitdts Compagnie Nr 30 Gustaf Söderström och Jungfru Ulrica Maria Bergström i anseende till slägt eller Swågerlag, förlofning med andra wederbörandes samtycke, laga ålder, Sörjetid, Afwittring, samt behörigt wittnesbörd äro hinderslöse att träda med hwarandra i Äktenskap; sådant warder af oss undertecknade, wid ansvar efter Lag, härmed egenhändigt försäkradt Stockholm den 11 Oct 1817 (undertecknat av vittnen, en corpral och en gardist9 vigde 1818 28/3


Källor

1)E1:1, 1810-1875, sid 42+gid 2725.23.98300
  
2)Göta livgardes församlings kyrkoarkiv EI:1 (1810-1875) Bild 41