Personakt Antavla

Bengt Månsson Blix

Kyrkoherde i Gudmundrå. Blev ca 75 år.

Far:Mogens (Måns) Carlsen Blix (Karlsson) (1502? - 1570?)
Mor:Ingrid Hansdotter (1500? - >1545)

Född:1532-05-14 Undersåker (Z) 1)
Prästvigd:omkring 1573 2)
Komminister:1574 Nora, Bjärtrå (Y) 2)
Kyrkoherde:1596-05 Ramsele sn, (Y) 2)
Kyrkoherde:1603 Gudmundrå (Y) 2)
Död:omkring 1607 Ramsele sn, (Y) 1)Kyrkoherde i Ramsele, Gudmunrå och Resele

Barn med ?

Barn:
Samuel Benedicti Blix (- 1650)

Noteringar

Bengt Månsson Blix (1603-1606), son till khden Magnus
Karlsson Blix i Undersåker i Jämtland, prästv. omkr. 1573, nämnes kom-minister
i Nora-Bjärtrå 1574 och undertecknar i samma egenskap Upsala
mötes beslut 1593. Synes år 1595 blifvit kapellan i Gudmundrå, men fick
redan i maj 1596 tillträda khde-befattningen i Ramsele, efter det han i
23 år tjänt och ställt sig christeligt och ärligit, och prosten anbefalldes
omedelbart låta anställa husesyn i Ramsele, på »det att öfverheten icke
tager tillfälle af vår försummelse att hafva uppseende på prästgårdarne
med sine fogdar» (Ups. dpr.) Slutligen khde här i Gudmundrå 1603, under-tecknade
han 9 dec. 1606 jämte kyrkvärdarne Gudmundrås tiondelängd
sista gången och dog förmodligen ej långt därefter. Enligt Tunæus skall
han varit en ifrig predikant och uti allt en hederlig man, men församlingen
fick ej länge fägna sig åt hans uppbygglighet.
Källa: Herdaminnen av Leonard Bygden


Källor

1)Björn Espell
  
2)Herdaminne Gudmundrå