Personakt Antavla

Anders von Drake

President i komersekoll.. Blev 62 år.

Far:Hans Olofsson Drake (1634 - 1701)
Mor:Elsa Embdeman (1642 - )

Född:1682-05-05 Oviken, (Z) 1)
Filosofie magister:1707 Uppsala, (C) 2)
Adlad:1720-02-22 Stockholm, (AB) 1)Adlad von Drake
Underståthållare:1728 Stockholm, (AB) 2)
Ledamot av vetenskapsakademin:1739 Stockholm, (AB) 2)
President i kommerskollegium:1741 Stockholm, (AB) 2)
Begravd:1744 Maria k:a (AB) 3)
Död:1744-08-02 Stockholm, (AB) 1)

Äktenskap med Sofia Lovisa Psilanderhielm (1701 - 1758)

Vigsel:1722-12-20 Stockholm, (AB) 3)

Barn:
Carl Hans von Drake (1724 - 1735)
Brita Sofia von Drake (1725 - 1725)
Johan Gustaf von Drake (1726 - 1792)
Anders Lovis von Drake (1727 - 1727)
Anders Lovis von Drake (1728 - 1783)
Peter Anton von Drake (1730 - 1730)
Elsa Sofia von Drake (1735 - 1788)

Noteringar

Anders von Drake, född i Norge, tillhörde en prästsläkt. Han kom 1699 att börja studera vid Uppsala Universitet. Studierna omfattade historia, statskunskap och matematik.

Drake kom att träda i tjänst hos Riksarkivet. För att rädda viktigt arkivmaterial undan ett eventuellt kommande fientligt angrepp mot Stockholm förde man 83 kistor ur riksarkivet till tryggare förvaring i landet. Under en transport över Hjälmaren räddade Drakes vaksamhet detta material från att sjunka till botten under det att en båt tog in vatten. Detta betecknar Hildebrand som Drakes ojämförligt största bragd.

Efter en tid som sekreterare hos Fredrik av Hessen (med start 1716) fick Drake en befattning som slottsfogde 1722 vilket bidrog till hans utnämning till underståthållare 1728. Han var också politiskt aktiv i den Hosteinska partiet och kom senare att tillhöra kärntruppen i hattpartiet. Drake tillfrågades att bli riksråd, en förfrågan som dock avböjdes. Istället blev han president i kammarkollegium och invaldes 1739 i KVA där han huvudsakligen pysslade med ekonomi.

KVA såg i Drake en begåvad, oegennyttig man med "lätt och förnöjt" sinne.

[Biografin bygger på Bengt Hildebrands artikeln i Svenskt Biografiskt Lexikon och Herr Presidentens von Drakes Minne (KVA 1745:68)]

Adlad 1720-02-22, introducerad 1720. Utdöd 1792-01-23.
Uti presidenten Anders von Drakes ansökan till kungl maj:t av år 1720 om adelskap, säger han, att hans förfäder i de fyra närmaste leden varit, ehuru präster, av de gamla adliga släkterna Drake och Hand, för vilket påstående dock inga bevis finnas.
Källa: Elgenstierna


Källor

1)Herdaminne Oviken
  
2)Nordisk familjebok
  
3)Elgenstiernas "Svenska adelns ättatavlor"