Personakt Antavla

Erik Wilhelm af Edholm

Förste Hovmarsalk. Blev 79 år.

Far:Erik af Edholm (1777 - 1856)
Mor:Sara Fredrika Isaksdotter Hülphers (1790 - 1867)

Född:1817-06-13 Hovförsamlingen (AB) 1)
Döpt:1817-06-17 Hovförsamlingen (AB) 2)Prästen heter: Doctor Hedrén
Föräldrarna är:

Kongl. Lif Med Edholm
Sara Fredrica Hûlpers
26 år
Kongl. Slottet

Närvarande:
Arkiater Afzelius
Enke Jon Edholm
Brukspatron Grave Hûlpers
Majorskan Nystedt
Professor Zetterström
Demois. Carl Hazelius

Frånvarande:
Kammar Rådet Geijer
Jon Unge
Canslie Rådet Tannström
Jon Geijer
B.M. Jon Levinson

Källa: Hovförsamlingen CA:4 Dop 1766 - 1818 bild 322/332 GID 2707.6.49200
 
Död:1897-03-30 Hovförsamlingen (AB) 3)
Begravd:1897-04-10 Solna kyrkogård, Solna (AB) 3)

Äktenskap med EMMA Mariana Charlotta Braunerhielm (1847 - 1920)

Vigsel:1871-03-11 Hovförsamlingen (AB) 1)

Barn:
Carl Eriksson Edholm (1872 - 1895)
Emma ELISABET Fredrika af Edholm (1874 - 1967)
Erik Gustav af Edholm (1878 - 1954)

Noteringar

Adelsman vid faderns död. Student i Uppsala 1835, fanjunkare vid 2. livgardet 1835,
officersexamen 1836, underlöjtnant 1836, ordonnansofficer hos konung Carl XIV Johan 1838,
löjtnant 1841, kapten 1851, regementskvartermästare 1853, kompanichef 1854, adjutant hos
konung Oskar I 1857, major i reg:t 1859, adjutant hos konung Carl XV 1859, RSO 1860, RDDO
1860, RNS:tOO 1860, 2. major vid 2 livgardet 1860, överstelöjtnant och 1. major 1861,
OffItS:tMLO 1861, åtföljde en utomordentlig beskickning till preussiska hovet 1861, RPrKrO 2kl
1861, ledamot av kommittén för granskning av förslaget till ny strafflag för krigsmakten till lands
och sjöss 1863, ledamot i direktionen för konungens hospital 1864, överstei armén 1865,
åtföljde en utomordentlig beskickning till belgiska hovet 1864, KBLeopO 1864, hovmarskalk
1866, förste direktör för hovkapellet och k. teatrarna 1866, LMA 1866, ledamot av kommittén
för granskande av förslag till ny rättegångslag för krigsmakten 1866, avsked från 2. livgardet
med tillstånd att såsom överste i armen kvarstå 1867, tjänstg. förste hovmarskalk 1869,
StkDDO 1870, KNO1kl 1871, StkGrFrO 1871, KNS:tOO1kl 1871, KSPCIII:sO 1872, tjänstfri
såsom hovmarskalk 1872, ledamot av Stockholms stads brandförsäkringskontors överstyrelse
1874, avsked från förste direktörsbefattningen vid hofkapellet och k. teatrarna 1881, KmstkNO
1888, inspektör för de k. teatrarna 1888.
Har översatt åtskilliga teaterstycken. Ägde hälften i huset nr 47 vid Drottninggatan i Stockholm
och del i egendomen Frescati vid nämnda stad.


Källor

1)Bo Karlsten
  
2)Hovförsamlingen CA:4 Dop 1766 - 1818 bild 322/332 GID 2707.6.49200
  
3)Begravda i Sverige
2005-08-01. Erik Wilhelm af Edholm, Överste
Förste direktör för Kungl. Maj:ts hovkapell och teatrar 1866-81
Förste hovmarsalk
Inspektör för de Kungl teatrarna 1888.
Andra livgardet
Källa: Krigsarkivet