Personakt Antavla
RAGNAR Erik Gustaf Dalén
* 1882 - † 1922
Tjänsteman
JOHAN Erik Dalén
* 1825 - † 1915
Lektor
Erik Dalén
* 1794 - † 1868
Kronofogde Hökbäck Lit
 
 
 
 
Olof Nordenström
* 1738 - † 1819
Kontraktsprost Offerdal
>>  
 
KRISTINA Magdalena Huss
* 1778 - † 1868
>>  
 
MÄRTA Maria Lenström
* 1849 - † 1909