Personakt Antavla
Sven-Erik Forsgren
* 1925 - † 1968
Per Johan Thord Forsgren
* 1875 - † 1960
Possessionat
Johan AXEL Forsgren
* 1839 - † 1908
Lantbrukare i Gösunda
Per Olof Forsgren
* 1800 - † 1877
Bruksinspektor och kronolänsman
 
 
Anna Magdalena Huss
* 1816 - † 1855
>>  
 
Johanna Josefina Ek
* 1836 - † 1914