Personakt Antavla

Daniel Elof Frisendahl

Kyrkoherde i Gudmundrå. Blev 68 år.

Far:Håkan Jonsson Frisk (1644 - 1709)
Mor:Margareta Månsdotter (1647 - 1710)

Född:1693-01-15 Fryksdal, (S) 1)
Student:1712-01-27 Uppsala, (C) 2)
Filosofie magister:1722 Uppsala, (C) 2)
Lektor:1731-10-27 Härnösand, (Y) 2)
Kyrkoherde:1743-07-20 Gudmundrå (Y) 2)
Död:1761-04-18 Gudmundrå (Y) 3)

Äktenskap med Hedvig Tigerstedt (1710 - 1781)

Vigsel:1732 3)

Barn:
Petrus Frisendahl (1733 - 1762)
Margareta Frisendahl (1735 - )
Elavus Frisendahl (1736 - 1736)
Haqvin Frisendahl (1737 - 1737)
Anna Greta Frisendahl (1739 - )
Elof Magnus Frisendahl (1740 - 1763)
Andreas Frisendahl (1742 - 1743)
Daniel Elavi Frisendahl (1745 - 1801)

Noteringar

Mag. Elof Frisendahl (1743-61), f. 1693 i Värmland, men
kom ganska ung med föräldrarne till Jämtland, där fadern Håkan Frisk
befordrades till fältväbel vid Jämtlands regem. samt efter sitt afsked
blef länsman i Refsund och Ragunda. Sonen Elof blef student i Upsala
27 jan. 1712, promov. fil. mag. 1722. Skötte konsistorienotariatet fr. maj
1728 till konsist. nöje, hvadan konsist. fann skäligt att enhälligt för sin
del samtycka, att mag. F. blifver befordrad till ordin. konsistorienotarie
i Hsand.¹ Utn. matheseos lektor 27 okt. 1731 efter Renmark, tilltr. lek-toratet
maj 1732 efter hållen introduktionsoration, gymn. rektor 1735,
utn. teol. lektor i mars 1737. Då efter Unæi död Gudmundrå pastorat
blef ledigt, ingingo teol. lektorerna A. Söderström och Frisendahl till
K. Maj:t med begäran, att Gudmundrå och Högsjö måtte hvardera bli
prebenden åt teol. lektorerna i Hsand, men detta satte sig församlingarne
absolut emot, och K. Maj:t förklarade 12 apr. 1743, att som lektorerna vid
Hsands gymnasium icke haft något prebende och allmogen på det högsta
bestridt framställningen, det vore betänkligt att härutinnan göra någon
ändring. Frisendahl blef emellertid efter ordentligen försiggånget val
utn. till khde i Gudmundrå 20 juli 1743 och tilltr. pastoratet omedelbart.
Under hans ämbetstid hände det, att en kolare, som slagit sig ner på
den präststomjorden i Husiöby tillhörande skogen, föröfvade betydlig
åverkan, hvadan khden för att bevaka prästbordets rätt lagförde honom,
och han dömdes till skadestånd 1747. Prost 1755. Församlingens vak-samma
och nitiska herde afled 18 apr. 1761 af skörbjugg.


Källor

1)Tågefeldt
  
2)Herdaminne Gudmundrå
  
3)Bernhard Granholm